Vendita in Loco Venerdì 20 Aprile 2018 ore 9.30, e segg.

Atella Contrada Catena

3) P.E.N° 959/14

N° 20 metri/q di Klinker                                                    Valore € 400,00

IMG_2120

N° 25 metri/q piastrelle HRC                                           Valore € 375,00

IMG_2122

N°10 metri/q di piastrelle CONCA                                 Valore €    80,00

N° 20 metri/q di piastrelle 50×50                                  Valore €  5.000,00